เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว

ข้อความจากผู้บริหาร

ความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยสีเขียว ก้าวสู่การเป็น Smart University

ข่าวสาร / กิจกรรม

มรภ.นศ. เตรียมพร้อมใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ (12 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง อาคารหอสมุดกลาง (ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดอบรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น สื่อสารองค์กร และการพัสดุ เป็นประธาน ในการอบรมนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาที่ดี ตลอดจนองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่งhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ynLK2VeD4CYa7auMCrzsCLGq2JDZzCyC4XqXWVqWQynGEnnBJAjpuGxSPXBNKthjl&id=100080488211944