ผลักดันมหาลัยสู่การเป็นมหาลัยสีเขียวโลก

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ขอขอบคุณ อ.วัสสา รวยรวย และ อ.อดิศร ไกรนรา รวมถึงน้องๆ นักศึกษา
ได้ดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


กิจกรรมการจัดการขยะ ได้มอบ
– ที่ใส่คัดแยกขยะ จำนวน 20 ชุด
– ถุงดำ 150 กิโลกรัม ถุงขาว 300 กิโล
– โครงตาข่ายเหล็กใส่ใบไม้โคนต้นไม้เพื่อทำปุ๋ย จำนวน 20 ชุด

เพื่อใช้ในการจัดการขยะและคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันผลักดันมหาลัยสู่การเป็นมหาลัยสีเขียวโลก

https://www.facebook.com/722549188105296/photos/pcb.1240884386271771/1240883729605170/?type=3&theater